SOFT SKILLS VEŠTINE

VEŠTINE ZBOG KOJIH VAS POSLODAVCI VIŠE NE PITAJU ZA DIPLOMU! 

NETWORKING – KAKO IZGRADITI ODNOSE KOJI DONOSE REZULTATE

“Ne postoje stalni prijatelji i stalni neprijatelji, postoje jedino stalni interesi.”

Winston Churchill

Sa kim si takav si! Prosek si pet osoba sa kojima najviše provodiš vremena. Da li ste razmišljali sa kim najviše provodite vaše dragoceno vreme? Ko su ti ljudi? Kakve razgovore vodite sa njima? Da li vam vasa mreža kontakata služi da odradite samo nešto „preko veze“ ili vas podržava na dugoročnijem putu ka uspehu?

Građenje i razvoj mreže kontakata i ljudi za podršku su ključne za današnji uspeh u bilo kojem poslu. Naša nacionalna kultura nam je stvorila sve preduslove za razvoj veštine networkinga, od kada je sveta, poslovi u našoj zemlji su se sklapali u kafani uz jagnjeće i praseće pečenje. No, networking veština je nešto više od pojavljivanja u kafanama, eventima u gradu, deljenja vizit karti i lajkovanje po društvenim mrežama.

Networking znači graditi i izgraditi poslovna prijateljstva radi rasta poslovanja, radi osiguranja poslovnog i ličnog uspeha.

Zašto Networking ?

Nisi vredan onoliko koliko znaš već onoliko koliko ljudi znaš. Networking je neophodan kako bi uspeli u bilo kom poslu. Najveći broj poslova ćete dobijati tako što vas znaju ili tako što vas neko zna. Networking se može definisati kao razmena informacija i razvijanje profesionalnih ili ličnih kontakata. Networking nije samo puko upoznavanje ljudi. Networking je struktuiran plan kako upoznati i povezati se sa ljudima sa kojima u budućnosti možete sarađivati.

Umrežavanje je aktivnost koja, osim što je suštinski zabavna, može biti ključna za uspeh u poslu i lični napredak. Vođenje posla zahteva jednako mnogo vremena i energije. Ako planirate da krenete tim putem, morate stvoriti mrežu saradnika i prijatelja od kojih ćete crpeti potrebnu energiju. Okružujući se sebi sličnima na nivou strasti i ambicija, povećaćete šansu da napredujete individualno, ali i kao grupa.

Seminar Networking ima za cilj da vam ponudi brojne alate i tehnike za izgradnju i razvoj vaše mreže kontakata kao resursa za ostvarivanje uspeha u poslu kojim se bavite. Da biste znali koji vas koraci očekuju na ovom putu i bili adekvatno pripremljeni za svaki od njih, neophodno je da se bolje upoznate sa networkingom kao načinom poslovanja u savremenom svetu. Ovakav vid poslovanja donosi vam jednu novu, drugačiju perspektivu građenja uspeha.

“Sjajne stvari u poslovanju nikada ne radi jedan čovek nego grupa povezanih ljudi.”

Teme koje se obrađuju na seminaru:

 • Umrežavanje kao resurs za profesionalni razvoj
 • Alati za građenje mreže kontakata;
 • Veština predstavljanja i ostavljanja dobrog prvog utiska;
 • Elevator speach;
 • Lično brendiranje;
 • Networking primeri dobre prakse za unapređenje poslovanja;
 • Networking primeri dobre prakse mentorstva;
 • Networking u traženju posla – zakoračite u skriveno tržište rada;

Vaš napredak nakon seminara :
Dobijeni alati polaznicima omogućavaju da

 • Upoznaju sa svim benefitima kvalitetne mreže;

 • Ovladaju veštinama predstavljanja i ličnog PR-a;
 • Izgrade konkurentnu mrežu podrške;
 • Razvijaju mrežu podrške;
 • Vežbaju, vežbaju, vežbaju, vežbaju i vežbaju.

UPOZNAJTE TRENERA

Jelena Vemić Đurković je komunikolog, specijalista za ljudske resurse, NLP Master & Kouč, doktor ekonomskih nauka, profesor univerziteta u Sremskoj Kamenici. Na Univerzitetu Educons, u Sremskoj Kamenici, u poslednjih nekoliko godina angažovana je kao profesor na više različitih predmeta iz oblasti menadžmenta.   Neki od najznačajnijih treninga koje je držala bili su o značaju razvoja i unapređenja potencijala zaposlenih, motivacije i samomotivacije, pravilno postavljenih karijernih ciljeva, efikasne poslovne komunikacije. Kao licencirani kouč, ima dugogodišnje iskustvo u individualnom radu sa ljudima, profesionalnom savetovanju u vezi sa upravljanjem i razvojem karijere. Procitaj vise…

Dinamika rada

Rad u malim grupama dozvoljava predavačima da vam i pojedinačno posvete vreme , kako bi svaki polaznik tokom kursa u celosti savladao materiju i praktične vežbe. Ovaj pristup ujedno doprinosi boljoj interakciji grupa-predavač, i čini celokupno znanje dostupnim za svaku osobu.Seminar se održava vikendom (subota ili nedelja) od 10h do 18h, u segmentima sa pauzama.Postoji mogućnost organizacije i drugih termina za održavanje seminara.

Seminar je namenjen:

 • Ljudima koji se stručno usavršavaju
 • Preduzetnicima
 • Postdiplomcima
 • Studentima svih fakulteta